Skip to content

Voľby Predsedníctva MMZ 2016/2017

Kandidovať môže každá členská organizácia MMZ a to tak, že mládežnícky poslanec, prípadne jeho zástupca vyplní online prihlášku:   PRIHLÁŠKA   Prihlášku je možné podať do 1.12. 2016 do 14:00. […]

Pozývame Vás na XI. zasadnutie MMZ

Jedenáste zasadnutie Mestského mládežníckeho zastupiteľstva sa začne 9.3.2016 o 15:00 v zasadačke MsZ na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, 1. poschodie. Zasadnutia sú verejné a môže sa na nich zúčastniť […]

Pozývame Vás na IX. zasadnutie MMZ

Deviate zasadnutie Mestského mládežníckeho zastupiteľstva sa začne 9.12.2015 o 15:00 v zasadačke MsZ na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, 1. poschodie. Zasadnutia sú verejné a môže sa na nich […]

Zápisnica zo VII. zasadnutia MMZ

Zápisnicu zo VII. zasadnutia MMZ si môžete stiahnuť tu. Prezenčná listina zo VII. zasadnutia MMZ Prezenčná listina hostí zo VII. zasadnutia MMZ

Pozývame Vás na VII. zasadnutie MMZ

Siedme zasadnutie Mestského mládežníckeho zastupiteľstva sa začne 21.10.2015 o 15:00 v zasadačke MsZ na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, 1. poschodie. Zasadnutia sú verejné a môže sa na nich zúčastniť každý. […]

Pozývame Vás na VI. zasadnutie MMZ

Šieste zasadnutie Mestského mládežníckeho zastupiteľstva sa začne 16.9.2015 o 15:00 v zasadačke MsZ na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, 1. poschodie. Zasadnutia sú verejné a môže sa na nich […]

Nový školský rok a ešte lepšie MMZ

S novým školským rokom prichádza aj nové volebné obdobie pre Mestské mládežnícke zastupiteľstvo (MMZ). Na prvom zasadnutí, ktoré bude 16. septembra sa uskutočnia po prvý raz voľby predsedníctva. Aktuálne MMZ […]

Hodnotiaca správa MMZ 2015

Táto hodnotiaca správa MMZ 2015 bola prednesená na V. zasadnutí MMZ. https://mmz.sk/wp-content/uploads/2015/08/hodnotiacaSprava2015.pdf